Blog

I like to write about people, the places they live and the things with which they choose to surround themselves. Here are some of my favorite pieces that made it into Article.

پکیج آموزش طراحی کاراکتر

توی این پکیج که شامل سی ساعت آموزش و تمرین است، تمام تلاشم این بوده که ماهیگیری رو آموزش بدم و نه ماهی دادن به هنرجو رو .در ابتدا باید بگم که پیش نیاز این پکیج ، دانش طراحی که شامل پرسپکتیو و آناتومی. وقتی خودم در ابتدای راه بودم معمولا با بسته ها و …

پکیج (بسته) آموزش طراحی چهره (پرتره)

سلام دوستان عزیز ، خیلی از دوستان درخواست یک بسته (پکیج ) آموزش چهره را داشتن ، که تمام تلاشم را گذاشتم تا اگر مطلبی در این خصوص میدانم را در این بسته بگنجانم .این بسته شامل دوازده ساعت آموزش است و تمرکز اصلی این آموزش روی طراحی چهره بر پایه مباحث آکادمیک طراحی میباشد …

پکیج فیلم آموزشی طراحی مبتدی(مقدماتی)

این مجموعه فیلم آموزشی طراحی مبتدی شامل هشت فصل میباشد که از ابتدایی ترین آموزشها در خصوص درک حجم و پرسپکتیو شروع میشود و در فایل انتهایی هنرجو میبایست یک پروژه را برای نتیجه گیری از کل پکیج به سر انجام برساند . محتوای آموزشی این مجموعه شامل: دغدغه ی من همیشه این بوده تا …